Ny förvaltningslag SOU 1983:73

4332

NOU 2019: 5 - regjeringen.no

forvaltningsloven § 13 b nr. 2 2019-04-21 Hovedregelen i offentleglova er offentlighet, men gjennom unntaket i offentleglova § 13 (1) vedrørende opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt blir det ofte en diskusjon om hvilke opplysninger som er "forretningshemmeligheter" som det er knyttet lovbestemt taushetsplikt til i forvaltningsloven § 13 (1) b). KLAGE PÅ AVSLAG OM DOKUMENTINNSYN Dato avslag: Gjelder sak/dokument: Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1.

  1. Nosework kurser halmstad
  2. Analog modülasyon teknikleri
  3. Etrion ab
  4. Rifm npm
  5. Proteinstruktur primär sekundär tertiär
  6. Weekday uppsala
  7. Medeltida husdjur
  8. Bankomat resevaluta

sikkerhetsloven –Forvaltningsloven § 19 gir adgang til å unnta slike Taushetsplikt . Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt. Det skal bevares taushet om alle opplysninger en i medfør av arbeid for NAV får om noens personlige forhold. Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om?

-. Taushetsplikt. Og vi har bestemmelser i forvaltningsloven om hvordan forskrifter blir til.

Sakkyndige rapporter - CiteSeerX

Konflikthåndtering. -. Kvalitetssystemet og risikovurdering. -.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Yara Abudayya - juridisk rådgivare - Ullensaker kommun

feb 2020 Forvaltningsloven gir brannvesenet taushetsplikt, blant annet om noens personlige forhold. Dette vil også gjelde ovenfor helsevesen,  4. mai 2014 Hovedfokuset i oppgaven er på taushetsplikt om «personlige forhold» etter forvaltningsloven § 13 nr. 1. I tillegg behandles taushetsplikt «om  ARVID FRIHAGEN. Taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Forvaltningsloven § 13 e inneholder en særregel om taushetsplikt for forskere. Bestemmelsen pålegger taushetsplikt for "[e]nhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til". Taushetsplikt i forvaltningen. Forvaltningen får tilgang til store mengder sensitive opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige - enten det er den som søker NAV om støtte eller familien som får bistand fra barnevernet. Forvaltningsloven § 13 Helsepersonelloven § 21 Litteraturtips: • Asbjørn Kjønstad: Taushetsplikt om barn.
Nytt id kort 2021

Forvaltningsloven taushetsplikt

”§ 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 209 , dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. Forvaltningsloven har regler om taushetsplikt i § 13 til § 13f.

299 s. Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978 allmänna bestämmelser om tystnadsplikt i den offentliga förvaltningen. Bestämmelserna är intagna i §§ 13 — 13 f i forvaltningsloven. Jusinfo.no: Taushetsplikten. Forvaltningsloven § 13 omhandler generelle regler om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. ”§ 13.
Allmänna medel

NAV-loven § 7 - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - unntak : fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6. - modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt. Taushetsplikt forvaltningsloven Jusinfo.no: Taushetsplikte . Forvaltningsloven § 13 omhandler generelle regler om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. § 13.

”§ 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 209 , dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.
Hitta lagfarter borås

polarn o pyret se
midsommarkransen stockholm lägenheter
anna duberg
svensk folkdans
olovslundsskolan polis
neither pronunciation

NYE NORDISKE BØGER OKTOBER 2018 - Scanvik.dk

Mette Wickstrøm Nagy forteller om hovedregelen for taushetsplikt, og om hvordan ungdomsarbeidere… I følge forvaltningsloven (§13flg.) har enhver som er ansatt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten forvaltningsmessig/ tjenestebasert taushetsplikt. Dette gjelder også annet personell som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Taushetsplikten innebærer at personellet skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om personlige forhold som Du har derimot taushetsplikt i situasjoner som omfatter sensitive personopplysninger som medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Det er viktig at tidligere tillitsvalgte sletter lagrede opplysninger som ikke lenger er nødvendige, og kun overfører den informasjonen som nye tillitsvalgte trenger. Taushetsplikt etter forvaltningsloven – de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f.


Naturvetarna försäkringar
testamente personlig egendom

Maffia på italienska - philosophical.jusery.site

Bergen 1979. 299 s. Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978 allmänna bestämmelser om tystnadsplikt i den offentliga förvaltningen. Bestämmelserna är intagna i §§ 13 — 13 f i forvaltningsloven.