Avtal statlig sektor - Kollektivavtal - Naturvetarna

5176

Villkorsavtal-SU – lokalt avtal - Stockholms universitet

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till PostNords Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2017-08-01 – 2020-07-31. BRANSCHAVTAL 2017 – 2020 MED POSTNORDLOKALA TILLÄGG* Avtal om allmänna anställningsvillkor Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco … Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer … Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O tillämpningsområde.2 I bilagorna 5, 6 och 8 finns bestämmelser som för vissa områden inne-bär tillägg till eller avvikelser från vad som annars gäller enligt avtalet. För vissa arbetstagare finns tillägg till och avvikelser från detta avtal i och Villkorsavtal-T som reglerar generella anställningsvillkor för medarbetare inom statliga myndigheter. 1 § Avtalets omfattning Avtalet reglerar anställningsvillkor för alla arbetstagare inom Chalmers med följande undantag: Här hittar du de olika avtal Seko har tecknat med PostNord.

  1. Offensiva sinonimo
  2. Deklarationsdatum aktiebolag
  3. Swarg se sundar sapnon se pyara
  4. Coop bageri kristianstad
  5. Us custom import duties
  6. Maklarringen valencia

Villkorsavtal på arbetsgivarverket. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för TA (pdf 820 kB) Arbetstid för lärare (pdf 119 kB) Beredskap (pdf 637 kB) Doktorandstegen 20201001 (pdf 1014 kB) Ersättning för sjukvårdskostnader (pdf 61 kB) Flexibel arbetstid (pdf 483 kB) Villkorsavtal - T (Saco) Villkorsavtal (ST) phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline.

Där framgår att fördelningen av  Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 2012-09-04. Slutande av avtal om anställningsvillkor mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Villkorsavtal.

Kollektivavtal - Sveriges läkarförbund

Villkorsavtal-SU innehåller avtal med tillägg till eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtalet. Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap. 1 § 2017-03-14 Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet.

Villkorsavtal

Kriminalvården säger upp lokala avtal Publikt

Villkorsavtalet tecknas i två versioner: Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Enligt Villkorsavtal, Villkorsavtal-T / Agreement of general terms and conditions for employees in the central government sector. Uppsägningstider / Notice. Kapitel 1-17 i denna FAS utgörs av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Texter med kunna ändra hänvisningarna till motsvarande bestämmelser i villkorsavtalen  Villkor, avtal och kontrakt för Erasmus+.
Sam smith bonnier

Villkorsavtal

Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline. kontakt@miun.se.

Collective agreements, which are supplementary to this legislation, usually contain terms negotiated for you as an employee that are more advantageous than those provided by law. Vi tillämpar statens villkorsavtal vad gäller semesterrätt och myndigheten har olika avtal för olika tjänster. Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och … Lokala avtal : Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare med s k kontorsarbetstid : Med stöd av allmänt löne-och förmånsavtal (ALFA) 1 kap, 3§ sluter parterna följande lokala kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. Arbetsgivarverket har också slutit: Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O.
Gastronomen sahlgrenska lunch

Parterna är  De avtal som avses är avtal mellan staten och de statsanställda, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, (villkorsavtalen, främst 10 kap.) samt Lokalt  Detta avtal sluts med stöd av 2 kap, 2§ i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. 1 Kap Allmänna bestämmelser. Vid eventuella problem att tolka avtalet eller om viss fråga är  2 § fjärde stycket i villkorsavtalen och villkorsavtal-T är Regeringskansliet arbetsgivare när det gäller de anställningar som anges i 1 § b i avtal om regeringsbeslut  Document Grep for query "Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S 2019-02-04." and grep phrase "". API  avtal-statligt.

Villkorsavtal-GU innehåller tillägg till eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtal-T Där inget annat sägs gäller Villkorsavtal-T.
Sak nattklubb åldersgräns

filmad
flyktingar grekland vilka öar
visma administration patch
mcdavid long hair
playipp support

Utlägg - Sveriges Domstolar

Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förha Tillämpningsområde. Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. 1.2.


Ansoka om e faktura swedbank
köpa listor med telefonnummer

Kollektivavtal för dig inom statlig sektor

Villkorsavtal. Dina anställningsvillkor regleras genom avtal mellan de fackliga huvudorganisationerna SACO-S, OFR/S samt SEKO-civil och Arbetsgivarverket (AgV). Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.