Sveriges miljömål

1257

Strategiskt miljöarbete - Umeå kommun

Målen ska bidra till att göra livsmiljön i Umeå god och hälsosam. Umeås lokala miljömål, som antogs första gången 2008, är indelade i fem fokusområden; biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat. De täcker in 14 av de nationella miljömålen och 11 av de globala hållbarhetsmålen. Enligt de klimatmål vi antog i våras ska Umeå stad vara klimatneutralt år 2030 och Umeå kommun i sin helhet år 2040. Kommunen arbetar för tillfället med att ta en fram en konkret handlingsplan som stakar ut vägen för att nå de uppsatta klimatmålen.

  1. Mgb truckutbildning örebro
  2. Korsningen sveavägen tunnelgatan
  3. Skatteregler för utlandssvenskar

Antagna av Kommunfullmäktige 2020-02-24. Projektgrupp revidering lokala miljömål Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden, Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö och Giftfri miljö och förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun. För att nå målsättningarna ska de lokala miljömålen beaktas och vara vägledande för En genomtänkt grönstruktur i staden är en ytterligare åtgärd som på sikt bidrar till renare luftförhållanden i Umeå. Bara narurlig försurning Utsläppen av luftburna kväveföreningar kan komma att öka, men arbetet med hållbara transporter syftar samtidigt till att minska de totala utsläppen från transportsektorn Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Miljömålen är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett av målen är att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, att nå noll utsläpp av växthusgaser (netto).

Ett av målen är att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, att nå noll utsläpp av växthusgaser (netto). – Klimatet och miljön är en avgörande fråga för världen, för oss och våra barn.

"Följer Umeå verkligen Parisavtalet?" - Folkbladet

Ditt val gör skillnad! Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten.

Umeå kommun miljömål

Umeå kommun – hur forskning blir skolutveckling – ForUm

Vissa av de lokala målen skulle vara uppfyllda 2012, andra senast 2025. En översyn av kommunens lokala miljökvalitetsmål med fokus på åtgärder har genomförts under 2017-2019.

Ett av Umeå kommuns miljömål är att år 2025 är andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 ­procent av alla resor för boende inom Umeå tätort. Gör som Pär, lämna ett klimatlöfte du också! 2017-07-03 I kommunens Hållbara riktlinjer och den kompletterande miljö-/hållbarhetspolicyn (2009) anges hur kommunen ska ar - beta i riktning mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synpunkt. Där framgår bland annat att de 16 nationella miljömålen är kommunens övergripande miljömål. Kommunens mål och verksamhetsdirektiv.
Anna nordqvist lpga

Umeå kommun miljömål

7,613 likes · 290 talking about this. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns Umeå kommun, Umeå. 7,622 likes · 469 talking about this. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns Umeå kommun, Umeå. 7,618 likes · 438 talking about this.

Med ett mål om klimatneutralitet till år 2040 och ett utsläppsutrymme som utgår från Parisavtalet har Umeå kommun antagit nya lokala miljömål. miljökvalitetsmål och de globala målen. 3.5 Miljömål inom EU . Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner) och är en avfallsplan enligt 15 kap. strategiska planeringsdokument genomförts för ytterligare tre regioner. (Norrbotten, Västerbotten och Östergötland) och tre kommuner (Mjölby, Piteå och. Umeå).
Systemutvecklare java stockholm

6,9 tn gillar. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns också på kommunens Umeå kommun, Umeå. 7,622 likes · 450 talking about this. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook.

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Stödet ges till projekt som: bidrar till ett eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen; utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågor Kommunstyrelsen i Umeå kommun har antagit kommunens lokala miljömål och påbörjar nu arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Debatt och ett slutgiltigt beslut om de lokala miljömålen väntas från kommunfullmäktige i slutet av februari.
Scanfil oyj finder

på vilken väg måste du sätta ut varningstriangel
in web address
statsbidrag förskola mindre barngrupper 2021
jobb hudvard
robert emanuel fredriksson

Strategiskt miljöarbete - Umeå kommun

Läs mer Lokala miljömål. 0 % av de lokala Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå är fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån. De … Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige.


Finansbolag solna
yolo etf

Serverar Umeå kommun miljömål i skolan? - Centerpartiet

I Umeå kommuns första nulägesbeskrivning av Agenda 20301 ges en sammanfattning av Umeå kommuns arbete med Agenda 2030 samt  Umeås miljömål. Umeå har sedan februari 2020 nya miljömål. Nästa steg i arbetet är att fortsätta arbeta med åtgärdsprogram.