Pedagogisk dokumentation med lärplattan Pedagog

7734

PEDAGOGISK DOKUMENTATION I - Avhandlingar.se

• Apr 4 Projekterande arbetssätt på Friarelyckans förskola. Center för Skolutveckling  Studien visar att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra och kravet på den pedagogiska dokumentationen i förskolan hårdare än vad den var innan   Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om   Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som  12 aug 2020 Digital dokumentation​. I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation.

  1. Bitcraze crazyflie
  2. Sofie hallgren hälsocoach
  3. Rawls teori om rättvisa
  4. Hitler bilder kunst
  5. Jarntillskott apoteket

Förskolan är det första steget i utbildningen. På förskolan använder vi arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Varannan vecka har varje arbetslag reflektionsträff tillsammans med vår pedagogista. Det gemensamma arbetet med att reflektera kring pedagogernas och barnens observationer, dokumentationer och alster hjälper oss att vidga våra tankar, synsätt och att hitta nya vägar att jobba tillsammans med barnen. Diskussioner utifrån aktuell litteratur, tex ur boken Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012).

Vi har tittat närmare på hur pedagogisk dokumentation fungerar i praktiken utifrån både lärares perspektiv och barns perspektiv. I kategorin matematikutveckling kan du få tips på olika appar som kan stödja arbetet med matematikutvecklingen i förskolan och skolan. Dokumentation Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen och lärandet för barnen.

FÖR OCH NACKDELAR MED PEDAGOGISK - Uppsatser.se

17 maj 2017 Genom pedagogisk dokumentation blir den pedagogiska verksamheten på förskolan synlig, vilket underlättar för föräldrar att bli delaktiga och  Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Unike förskolor > Verksamhetsidé > Pedagogisk dokumentation

dokumentation och analys i Nykvarns förskolor. Förskola|. Pedagogik| arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Dokumentation. Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen.

Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta Reggio Emilia, Barn Och Föräldraskap. Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter. Utveckla lärandet i förskolan.
Saneringstekniker utbildning

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär att samla in och sammanställa information. inflytande på verksamheten.

Läsåret 14/15 arbetar St. Jörgens förskolor i Helsingborg utifrån utvecklingsområdet Hållbar utveckling - med fokus på lärmiljö och pedagogisk dokumentation. förskolor skapar sin egen pedagogiska inriktning, sina egna arbetssätt som passar varje barns behov på just den förskolan utifrån förskolans förutsättningar. Det som ska förena och genomsyra alla våra förskolor är vår värdegrund och grunden i vårt arbetssätt. Förskolan är det första steget i utbildningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger förskolan underlag till utvärdering och uppföljning för att systematiskt kunna utveckla den pedagogiska kvaliteten. Nya lösningar ger nya Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.
Ams free ebook

Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander . • Att som pedagog: ”lära sig att lyssna” på barns teorier, hypoteser, handlingar och drömmar • Ställer höga krav på ämneskunnande och analysförmåga matematik i förskolan så har man inte lyssnat på … Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande. Förskolan är vald utifrån att de har mångårig erfarenhet av arbete med dokumentation och utvärdering, och samtliga har utbildning i pedagogisk dokumentation. Projektets frågeställningar bygger på vad pedagoger och förskolechef i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering. 2015-08-28 Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar. Pedagogisk dokumentation förutsätter därför ett samspel där alla aktörer är betydelsefulla för att skapa goda villkor för barnen i förskolan.

Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över  Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för bar-. Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  2013, Häftad. Köp boken Varför pedagogisk dokumentation?, 2 uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan hos oss! Dessa förskolor hade själva inspirerats av Reggio Emilias tänkande och praktik och försökt arbeta med pedagogisk dokumentation och projektarbeten med  Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger.
Finsk ugriska språk ursprung

säffle kommun skola
kivra app logga in
brottsstatistik stockholm
vattenkraftens miljöpåverkan
fjärde ventrikeln hjärnan
min hemlighet säsong 2
kundtjänst ica foto

470 Dokumentation idéer i 2021 förskola, reggio, förskoleidéer

Vi vill passa på att framföra vårt tack till ett antal personer som har bidragit till vårt arbete. Pedagogisk dokumentation i förskolan: Hur, varför och barns delaktighet En studie utifrån förskollärarens syn på arbetet med pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. Pedagogical documentation in preschool: How, why and for children’s participation? A study based on preschool teacher’s view of working with pedagogical Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Pedagogisk dokumentation i förskolan Daisy Slavéna Lisa Häkkinen Ht: 2011 Antal sidor: 25 Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken funktion den pedagogiska dokumentationen fyller i förskolan.


Jobb västervik kommun
europäische länder nach fläche

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation

Förskolan är det första steget i utbildningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger förskolan underlag till utvärdering och uppföljning för att systematiskt kunna utveckla den pedagogiska kvaliteten. Nya lösningar ger nya Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.